Tư vấn luật


...

10 điều bạn bắt buộc phải biết về Luật Doanh Nghiệp 2014

07 Jul 2015  - 

Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp 1999”, thì Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế lần hai, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do...