• 2002 Lượt xem

  Thông tin cập nhật

Dự án hiện chưa có cập nhật mới

  Giới thiệu dự án

Công ty em hiện đang có nhu cầu viết app cho mobile trên 2 hệ điều hành IOS & Android.
Website: http://sunstar.vn
Web sunstar hiện tại gồm 2 phần: Phần có người tiêu dùng & phần dành cho salon (salon site). Bên em chỉ cần viết app cho phần salon site.
Toàn bộ thông tin phần salon site bên em muốn viết app để thuận tiện cho salon trong quá trình đặt hàng & đặt khuyến mại. 

Về chi tiết em sẽ nói rõ khi em đã chọn được người thực hiện dự án.

  Bình luận

Dự án: Ứng dụng khuyến mãi
0  /1,500 VND
Đăng bởi:
tại: Nghệ An
Ngày bắt đầu: 18/05/2015

  Danh sách nhà đầu tư

Đang chờ đầu tư